Tsukiji Tokyo

築地 治作 Tsukiji Jisaku

Turret Coffee の川崎さんと。

CATEGORY: